top of page
anvs_stralingsbeschemring_250x250.jpg

Wat is een KEW Dossier ?

 

Kernenergiewetdossier

Een KEW-Dossier is een verplicht dossier die aangelegd dient te worden, wanneer men met straling werkt. In dit dossier moet ook een risico analyse opgenomen zijn.

Uw risico analyse van de stralingstoepas­singen moet van een goede kwaliteit zijn. Vanaf 6 feb 2018 zal een geregistreerd stralingsbeschermingsdeskundige (met minimaal opleidingsniveau 3) de risico­ analyse moeten uitvoeren of toetsen. Deze opleiding kunt u zelf volgen.

Wij als HJM X-ray kunnen u deze service ook aanbieden. Wij hebben een samenwerkings overeenkomst met een stralingsdeskundige niveau 3.

 

In  verschillende regio’s zijn er al klinieken gecontroleerd en in bijna alle gevallen zijn schriftelijke waarschuwingen uitgedeeld, de verwachting is dat alle regio’s controles van de Arbeidsinspectie binnenkort zullen volgen. Zonder een goede administratie, kan het zorgsysteem voor de stralingsbescherming niet in stand worden gehouden. Conform artikel 120 van het Besluit stralingsbescherming moet er een administratief beheersysteem zijn waarin alle relevante gegevens met betrekking tot de stralingsbescherming worden vastgelegd. Dit is het Kernenergiewetdossier (KEW dossier). 

 

Dit systeem moet inzichtelijk zijn en overdraagbaar.   Feit is wel dat, wanneer u werkt met straling, u verplicht bent een KEW dossier bij te houden. Dit geldt voor meldingsplichtige- en vergunningsplichtige toepassing. 

In het KEW dossier moeten in ieder geval de volgende onderdelen zijn opgenomen:

 

  • Verleende vergunningen en meldingen

  • Naam en gegevens verantwoordelijkse stralingsdeskundige

  • Plattegrond met plaats van toepassing röntgen

  • Onderhoud- en controlerapporten appratuur

  • Risicoanalyse

  • Indeling ruimten en blootgestelde werknemers

  • Dosisuitslagen

  • Schriftelijke werkinstructies

 

Als u interresse heeft in een offerte t.b.v. het KEW-Dossier.

Neem dan contact met ons op.

 
bottom of page