top of page
ioniserende-straling.jpg

Bijna driekwart van de leveranciers van röntgenapparaten overtreedt de Kernenergiewet.

 

Van de 37 bedrijven die door Inspectie SZW zijn onderzocht, zijn er bij 27 bedrijven overtredingen geconstateerd.

Bij de helft van de bedrijven ontbrak het aan deskundigheid, schrijft dagblad Trouw zaterdag. Er mag alleen met radioactieve straling worden gewerkt door of onder toezicht van een deskundige met de juiste diploma's.

Daarnaast bleek dat vijf bedrijven geen risicoanalyse hebben. In dat document staat welke werkzaamheden er moeten gebeuren en hoe groot de kans op straling daarbij is.

Bij zestien bedrijven voldoet de analyse niet aan kwaliteitseisen. Twaalf bedrijven werkten bovendien zonder vergunning.

Bij HJM X-Ray bent U bij het juiste adres, na bezoek van de Inspecteur van SZW

hebben wij groen licht gekregen. Wij voldoen in alle opzichten aan de Kernenergiewet.

bottom of page