top of page

Jaarlijkse röntgen keuring

 

Wettelijk is bepaald dat op alle röntgentoestellen jaarlijks een controle dient plaats te vinden (conform Besluit Stralingsbescherming artikel 10 c en d).

 

Wij als HJM X-ray services zijn gespecialiseerd in deze keuring en mocht u interesse hebben neem dan contact met ons op voor een passend voorstel.

 

Dit kan natuurlijk ook in combinatie met de verplichte Risico analyse en het KEW-dossier.

 

bottom of page